Trouwen, dopen en afscheid

Trouwen en dopendoop
De Remonstrantse kerk staat van oudsher en van harte open voor mensen die speciale momenten in het leven met een kerkelijk ritueel willen bevestigen en gedenken. Hieronder kunt u verstaan de doop van een kind of volwassene of de inzegening van een huwelijk.
Aan deze vieringen en erediensten worden geen nadrukkelijke voorwaarden verbonden. Uiteraard is de belangstelling of betrokkenheid bij de remonstrantse kerk van waarde voor een speciale dienst.

Sinds 198trouwen9 is het ook mogelijk een levensverbintenis of partnerschap kerkelijk te laten inzegenen.
Onze predikant zal u bij de voorbereiding en de uitvoering van deze diensten van harte bijstaan. U kunt hiertoe contact met hem opnemen.
Indien men van de kerk gebruik wenst te maken zijn daaraan kosten verbonden.
Voor niet-leden/vrienden zijn kosten verbonden aan de inzegening van een huwelijk of levensverbintenis, zowel voor de predikant als voor de huur van de kerk.

Hierover kunt u contact opnemen met de voorzitter van de  kerkenraad, Nan Pluymackers,

telefoon:06 – 533 99 990

 

 

.


Uitvaart

Wanneer een lid of vriend van de gemeente overlijdt zal, indien gewenst, de predikant de uitvaart begeleiden. Indien men van de kerk gebruik wenst te maken zijn daaraan kosten  verbonden. De kerkenraad kan u hierover verder informeren. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter Nan Pluymackers

Voor diegenen die geen lid of vriend zijn bestaat deze mogelijkheid ook, maar in dat geval zijn hieraan ook voor de begeleiding door de predikant kosten verbonden. Ook daarover kunt u contact opnemen met de kerkenraad.

kaarsjes