Gesprekskringen

Groepen mensen ontmoeten elkaar in een gesprekskring, om samen interessante en mooie gesprekken te voeren over het dagelijks leven, geloof of andere zaken.
De deelnemers hechten veel waarde aan deze ontmoetingsmomenten waarbij iedereen welkom is.

Hieronder volgt een omschrijving van onze kringen:
– Broodje Plus
– Kring Zutphen en Lochem

In onze agenda staan de ontmoetingsdata. Mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms zijn dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt om de volgende ontmoeting op een andere dag dan gepland te houden.

Broodje plus

Een gesprekskring speciaal voor leden en vrienden jonger dan 67 jaar.

Gesprekskringen in Zutphen en Lochem

Gesprekskringen worden drie maal in het najaar en drie maal in het voorjaar gehouden.
Het is een gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en om elkaar op een verdiepende manier te leren kennen. Dit jaar is het boekje ‘Vele talen, in alles de liefde’ de leidraad voor onze gesprekken.

Vele talen in alles de liefde

In Lochem start de gesprekskring om 10.15 uur en deze wordt gehouden in de kerk aan de Emmastraat. In Zutphen begint de kring om 10.00 uur en deze vindt afwisselend bij de deelnemers thuis plaats.

Gespreksleiding is in handen van Alleke Wieringa. Voor informatie en opgave kunt u haar een e-mail sturen.