Gesprekskringen

Algemeen

Gesprekskringen zijn groepen mensen die elkaar ontmoeten om samen te eten, te drinken, maar vooral om interessante en mooie gesprekken te voeren over het dagelijks leven, geloof of andere zaken.
De deelnemers hechten veel waarde aan deze ontmoetingsmomenten waarbij iedereen, dus ook jij, altijd welkom is.
Hier onder volgt een omschrijving van onze kringen Eat & Meet, TWEK (tussen werk en kerk), Kring Zutphen, Kring Ouder Worden en de Kinderkring.

In onze agenda vind je de ontmoetingsdata terug. Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms zijn dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt om de volgende ontmoeting op een andere dag dan gepland te houden.

 

Eat & Meet

Met elkaaEatMeetr eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren, het is al eeuwenoud.
De bijeenkomsten hebben ieder een eigen thema en zijn dus afzonderlijk te bezoeken.
De opzet van de avond is:
18:00 uur de maaltijd,
19:15 uur het avondgebed,
19:45 uur koffie en thee met de  presentatie van het thema.
Einde ongeveer 21:00 uur.

In onze agenda vind je de ontmoetingsdata en de onderwerpen terug.

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg).
Contact via rstranta@live.nl

 

TWEK, “tussen werk en kerk”( voor werkende mensen)

De kring voor werkende mensen. Gezins- en werkervaringen delen, gezelligheid en even bijkomen van het drukke werkleven. Verschillende oeiende gespreksonderwerpen komen op deze avonden voorbij. De gespreksonderwerpen worden gezamenlijk vastgesteld.
De avonden zijn ook apart bij te wonen zodat de werkende en drukke mens altijd aan kan sluiten of een keertje over kan slaan.
Tijd: 20.00-22.00 uur
In onze agenda vind je de ontmoetingsdata terug.
Kosten: gratis

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg).
Contactpersoon: Mieke van Elk, 06-44746228, mieke.van.elk@gmail.com

 

Kring Zutphen

De kring wordt begeleid door ds. H. van den Berg.
Deze kring ontmoet elkaar op verschillende data, tijden en  verschillende locaties.
In onze agenda vind je de ontmoetingsdata en de onderwerpen terug.
Kosten: gratis

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg).
Contactpersoon: Gonnie Spaargaren, 0575-52714, hgspaargaren@zonnet.nl

 

Kring Ouder worden

Met elkaar spreken over de mooie en minder mooie kanten van het ouder worden. In de beslotenheid van de groep kunnen gedachten en gevoelens worden gedeeld die buiten deze kring maar met moeite onder woorden gebracht kunnen worden.
Tijd: 10.00 uur-12.00 uur.
In onze agenda vind je de ontmoetingsdata terug.
Kosten: gratis

Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastaat 10, Lochem.
Contactpersoon: Dolf Eshuis, 0575-553 695, dolf.eshuis@xs4all.nl

 

Kinderkring

De kinderkring komt elk eerste zondag van de maand bij elkaar in de kerk tijdens de kerkdienst.
Onze kinderkring heeft een eigen wikipagina.