Gesprekskringen

Algemeen

Gesprekskringen zijn groepen mensen die elkaar ontmoeten om samen interessante en mooie gesprekken te voeren over het dagelijks leven, geloof of andere zaken.
De deelnemers hechten veel waarde aan deze ontmoetingsmomenten waarbij iedereen welkom is.
Hieronder volgt een omschrijving van onze kringen, TWEK (tussen werk en kerk), Kring Zutphen en de Seniorengesprekskring.

In onze agenda vind je de ontmoetingsdata terug. Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms zijn dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt om de volgende ontmoeting op een andere dag dan gepland te houden.

TWEK, “tussen werk en kerk” (voor werkende mensen)

De kring voor werkende mensen. Gezins- en werkervaringen delen, gezelligheid en even bijkomen van het drukke werkleven. Verschillende boeiende gespreksonderwerpen komen op deze avonden voorbij. De gespreksonderwerpen worden gezamenlijk vastgesteld.
De avonden zijn ook apart bij te wonen zodat de werkende en drukke mens altijd aan kan sluiten of een keertje over kan slaan.
Tijd: 20.00-22.00 uur
In onze agenda vind je de ontmoetingsdata terug.
Kosten: gratis

Plaats: Kerkgebouw of bij iemand thuis.
Contactpersoon: Mieke van Elk, 06-44746228, mieke.van.elk@gmail.com

 

Kring Zutphen

Gesprekskring onder leiding van mevr. Nicoline Swen. Onderwerp voor dit jaar is het Thomas Evangelie, een uiterst boeiende tekst. De bijeenkomsten zijn op vrijdagmorgen en starten om 10 uur.

Plaats: Sutfene, Coehoornsingel 3 (verzamelen bij de receptie).
Contactpersoon: Gonnie Spaargaren, hgspaargaren@zonnet.nl of 0575- 527147
In onze agenda vind je de ontmoetingsdata en de onderwerpen terug.
Kosten: gratis

Seniorengesprekskring

In het seizoen 2019 – 2020 wordt de kring begeleid door de heer Alexander Overdiep.
Met elkaar spreken over de mooie en minder mooie kanten van het ouder worden. In de beslotenheid van de groep kunnen gedachten en gevoelens worden gedeeld die buiten deze kring maar met moeite onder woorden gebracht kunnen worden.
Tijd: 10.00 uur-12.00 uur.
In onze agenda vind je de ontmoetingsdata terug.
Kosten: gratis

Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastaat 10, Lochem.
Contactpersoon: Jo Nelisse, rstranta@live.nl