Financiële bijdrage

Aan de leden en vrienden wordt jaarlijks een financiële bijdrage gevraagd om de gemeente financieel draaiende te kunnen houden en het kerkgebouw te kunnen onderhouden.
De landelijke richtlijn voor de kerkelijke bijdrage is 2% van het bruto jaarinkomen. De minimale bijdrage is € 100,- per lid/vriend ( € 150,- per echtpaar), waarmee alleen de hoogstnoodzakelijke kosten worden gedekt (o.a. afdracht aan de landelijke organisatie (ca. € 50,-) en kosten voor de Nieuwsbrief en andere informatie naar de leden/vrienden).
Naast de kerkelijke bijdrage vragen wij onze leden en vrienden ook een extra bijdrage voor het onderhoudsfonds van ons kerkgebouw. Het noodzakelijke (groot) onderhoud kan niet uit de begroting van de gemeente worden bekostigd, een extra bijdrage in dit fonds is zeer noodzakelijk.
Ter ondersteuning van de muzikale omlijsting van de diensten is er een muziekfonds opgericht.