Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur in de Remonstrantse kerk, Emmastraat 10 in Lochem. Na afloop staat er kop koffie of thee voor u klaar. U kunt de diensten ook online bekijken, live of terug kijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Oecumenische vieringen beginnen om 10.00 uur en vinden in verschillende kerken in Lochem plaats.

Kerkdiensten vindt u terug in de agenda, samen met gesprekskringen en andere interessante activiteiten.

Gesprekskringen

Gesprekskringen worden drie maal in het najaar en drie maal in het voorjaar gehouden.
Het is een gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en om elkaar op een verdiepende manier te leren kennen. Dit jaar is het boekje ‘Vele talen, in alles de liefde’ de leidraad voor onze gesprekken.

In Lochem start de gesprekskring om 10.15 uur en deze wordt gehouden in de kerk aan de Emmastraat.
In Zutphen begint de kring om 10.00 uur en deze vindt afwisselend bij de deelnemers thuis plaats.

Gespreksleiding is in handen van Alleke Wieringa.