Home

"In alles de liefde" staat er op ons kerkgebouw. De kernwaarde van de christelijke traditie is de liefde. Er is altijd liefde genoeg en liefde is altijd weer groter dan je verwacht. De geloofsgemeenschap is de oefenplaats bij uitstek om deze liefde (caritas, agapè) in te oefenen en door vallen en opstaan in praktijk te brengen. Zij is groter dan hoop en geloof en daarmee de verbindende factor in ons eigen leven, maar ook de relatie tot verleden, heden en toekomst. Welkom bij de Remonstranten Lochem-Zutphen.

Actueel

Laat je je in jouw politieke overwegingen leiden door jouw levensbeschouwelijke overtuiging? Wat betekent dat dan concreet voor jouw politieke engagement? Mijn verdieping in het christelijke gedachtegoed is pas van de laatste jaren. Ik heb mijn stem voor de Tweede Kamerverkiezingen dus nooit zo direct in verband gebracht met mijn

Lees verder

Op de landelijke Beraadsdag van de Remonstranten op 11 maart in historisch Delft. En als je nog meer redenen wilt hebben, hier zijn ze:

Lees verder

De kachel een paar graden lager: op 19 februari is er - net als vorig jaar - een Warme-Truien-dienst bij de Remonstranten Lochem-Zutphen. Deze begint om 10.30 uur in de kerk aan de Emmastraat 10 te Lochem. Het gebruik van fossiele brandstoffen is eindig, daarvan zijn we met z'n allen steeds

Lees verder