Home

"In alles de liefde" staat er op ons kerkgebouw. De kernwaarde van de christelijke traditie is de liefde. Er is altijd liefde genoeg en liefde is altijd weer groter dan je verwacht. De geloofsgemeenschap is de oefenplaats bij uitstek om deze liefde (caritas, agapè) in te oefenen en door vallen en opstaan in praktijk te brengen. Zij is groter dan hoop en geloof en daarmee de verbindende factor in ons eigen leven, maar ook de relatie tot verleden, heden en toekomst. Welkom bij de Remonstranten Lochem-Zutphen.

Actueel

Teksten over vrede vanuit verschillende religies en geloofsgemeenschappenJodendomUit Tenach (Tora, Profeten en Geschriften)Psalm 34 :13-15:Is er iemand die het leven bemint en gelukkige dagen wil genieten?Houd je tong dan weg van het kwaad, houd je lippen weg van de leugen.Keer je af van het kwaad en doe het goede,ZOEK VREDE

Lees verder

Aanraking is leven

3 september 2020

We worden in deze bijzondere tijd verzocht om onnodige aanrakingen te vermijden en lichamelijk afstand van elkaar te houden, om besmetting met een ziekmakend en soms dodelijk virus te voorkomen. Maar ons lichaam, vooral onze huid heeft een intrinsieke behoefte aan aanraking.

Lees verder

Elkaar tot spreken horen

28 augustus 2020

Ik moet toegeven dat ik de titel van dit gedicht van Lies Thielens wel twee of drie keer moest lezen. Pas door het lezen van de rest van het gedicht, drong de tekst goed tot me door.

Lees verder