Vacatures

16 maart 2020

De Remonstrantse Broederschap zoekt ten behoeve van het Remonstrants Seminarium, gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, per direct een  

rector (0,1 fte) 

De rector 

 • geeft leiding aan de organisatie van het Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium, 
 • onderhoudt contacten met de instelling waaraan het Seminarium is gevestigd, te weten de Faculteit Religie en Theologie van de VU en met de andere ambtsopleidingen die daar zijn gevestigd, 
 • onderhoudt contacten met de Remonstrantse Broederschap, in het bijzonder met de Commissie tot de Zaken en het Convent van Predikanten, 
 • bevordert wetenschappelijk onderzoek door predikanten en proponenten, 
 • geeft leiding aan de proponentsexamens en de toelatingsgesprekken, 
 • neemt deel aan de vergaderingen van het College van Curatoren, 
 • woont voor zover mogelijk de landelijke bijeenkomsten van de Remonstrantse Broederschap bij, 
 • adviseert de predikanten en geestelijk verzorgers bij de invulling van hun studieverlof. 

Functie-eisen: 

 • gepromoveerd in de theologie, 
 • lid van de Remonstrantse Broederschap of bereid om dat te worden, 
 • ervaring als predikant, bij voorkeur in een Remonstrantse gemeente, 
 • gedegen kennis van en ervaring in/met de academische wereld in Nederland, 
 • kennis van de Remonstrantse Broederschap en haar organisatie, 
 • bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de universitaire wereld, 
 • communicatief vaardig, 
 • flexibel,
 • bekend met digitale communicatie. 

De rector wordt op voordracht van een door de Commissie tot de Zaken ingestelde benoemingsadviescommissie, gehoord het College van Curatoren, benoemd door de Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap voor een termijn van vier jaar. 

Salariëring is conform de salarisregeling voor wetenschappelijk personeel bij de Vrije Universiteit Amsterdam of vergelijkbaar traktement voor predikanten. 

 

Uw motivatiebrief met CV ontvangen wij graag vóór 5 april 2020 digitaal.    

E-mail: algemeensecretaris@remonstranten.org 

 

Wilt u meer informatie over de vacature, dan kunt u contact opnemen met 
mevrouw ds. De Vries, rector ad interim. Email: marthedevries@dds.nl  

De gesprekken zullen half april plaatsvinden bij de VU.