23 augustus 2016

Deelnemen aan retraite-symposium

Actueel Cuyperspastorie Deelnemen aan retraite-symposium

De 24 uur van Kranenburg: inschrijven nog mogelijk

Er zijn al flink wat inschrijvingen binnen, maar het is nog mogelijk deel te nemen! Op verzoek is de mogelijkheid toegevoegd alleen de zaterdag deel te nemen tegen gereduceerd tarief.
De Reddingsbrigade van de Remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen organiseert voor alle Remonstranten in Nederland een uniek tweedaags symposium in het Klooster van Kranenburg.

Veel gemeenten merken duidelijk een positief effect van de wervingscampagne, maar hoe kan dit effect doorwerken naar de toekomst? Vinden nieuwe vrienden het spirituele klimaat dat ze zoeken, of haken ze na korte tijd teleurgesteld af? Is de financiële situatie toereikend om de komende tien jaar te overbruggen? Deze spannende vragen komen aan bod tijdens dit symposium. Het symposium wil niet alleen vragen stellen, maar ook antwoorden formuleren, door de inbreng van alle deelnemers te bundelen en naar buiten te brengen. Geen top-down benadering maar nieuwe impulsen uit de gemeenten zelf. Samen met inspirerende en deskundige sprekers kunt u meedenken over de volgende vragen:
– hoe ziet onze kerk er over 10 jaar uit?
– wat kunnen lokale gemeenten doen om financieel het hoofd boven water te houden?
– hoe krijgt het geloof in de toekomstige remonstrantse gemeenten nieuwe vorm en inhoud?

Sprekers

Onder de bezielende leiding van Annemiek Schrijver – voor de gelegenheid onze ‘Moeder Overste’ – luisteren en spreken we met elkaar en met o.m. Anne Stael, André Droogers, Petra Galama en (onder voorbehoud) Peter Nissen.

Deelname

Deelname aan dit symposium is mogelijk voor alle Remonstrantse gemeenten die met 2 leden per gemeente actief willen meedenken en meedoen.

Programma en aanmelden

Het volledige programma vind je op de speciale symposium-site.
Hier kun je ook direct inschrijven.

Wij hopen jullie eind september met velen te ontmoeten!

Gerelateerd