2 september 2018

Bruisend, vernieuwend met een update van oude tradities

Die elementen stonden centraal tijdens de startzondag van de Remonstrantse Gemeente Lochem – Zutphen op 2 september.

Een dienst met vooruitkijken, met als basis het verleden van een Remonstrantse Broederschap die sinds 1879 is geworteld in de Lochemse samenleving. Met enthousiaste vrienden en leden, die samen met kerkenraad en predikant steeds een nieuw elan weten te geven aan het uitdragen van onze geloofsovertuiging. Met ruimte voor iedereen binnen en buiten de Gemeente die bezig is met levensvragen en daar graag met anderen over in gesprek wil gaan.
Dat is de kern van de Vernieuwingsplek, die ds. Henk van den Berg gaat invullen voor de Remonstranten Doesburg en de Remonstranten Lochem – Zutphen. Hij hangt zijn toga aan de kapstok om buiten de kerk medemensen in de samenleving te ontmoeten, die graag over spiritualiteit en de primaire levensvragen – die wij allemaal hebben – in gesprek gaan. “Hoe sta ik in het leven, wat zijn mijn vragen, zorgen, hoe ga ik om met de essentiële momenten in mijn bestaan. In mijn werk, en relaties, met afscheid nemen, scheiding, verlies, dood en met een herijking van de zingeving in mijn bestaan”. Zo maar een paar woorden waar een wereld van betekenis en emotie achter zit. Kijk vooral op de website Vernieuwingsplek want ook u bent van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten in het kader van de Vernieuwingsplek.

In onze dienst van 2 september droeg ds. Van den Berg zijn predikantstokje als regulier predikant van de Gemeente Lochem – Zutphen over aan ds. Claartje Slootmans. Afscheid nemen is best lastig, maar ds. Claartje Slootmans heeft die overgang makkelijk gemaakt. Zo in de geest waarin onze gemeente zich thuis voelt met aandacht voor een gemeente in een zich steeds vernieuwende traditie, voor pastorale zorg en voor een verbinding tussen evangelie en de betekenis daarvan voor ons dagelijks leven. Met een open deur voor ieder die zich graag wil laten inspireren door onze gemeente. Zij gaat tijdelijk voor in onze gemeente totdat een nieuwe reguliere predikant het stokje weer van haar heeft overgenomen.

Ook namen we afscheid van Mieke van Elk, voorzitter van onze kerkenraad. Dat deed ze al in het voorjaar maar bleef in charge om alle vernieuwingsactiviteiten in goede banen te leiden. En om ons weer samen met alle betrokkenen te verrassen met een mooi jaarprogramma 2018/2019.
Ds. Henk van den Berg zeggen we dank en wensen we alle succes. Gelukkig trekt hij voor ons ook af en toe zijn toga nog aan. En ds. Claartje Slootmans, wat fijn dat jij de komende tijd onze zielzorger bent. En Mieke, gelukkig blijf je actief binnen onze Gemeente. Een waarborg voor kennisoverdracht en een verrijking voor alle activiteiten. Wat een mooie startdienst met zoveel spirit.

Gerelateerd