16 december 2020

Landelijk bestuur Remonstranten adviseert: geen fysieke diensten tot 19 januari

Geschreven door Redactie

Met de toespraak van de minister president op maandag 14 december is ons land geheel in lock down gegaan en worden we nog verder in onze bewegingsvrijheid beperkt. Kerken worden in gevolge het recht op godsdienstvrijheid steeds enigszins ontzien. Daar is en wordt in de media met regelmaat over gediscussieerd.

De meeste kerken hebben zichzelf echter óók beperkende maatregelen opgelegd, doorgaans in lijn met de adviezen van CIO (het overleg kerk en overheid) en het RIVM. Ook de Remonstranten hebben hieraan steeds van harte mee gedaan.

Nu iedereen zich aan veel strengere regels moet houden om besmetting door het virus tegen te gaan adviseren wij – in lijn met het CIO – alle remonstrantse gemeenten en predikanten dringend om vanaf nu tot en met 19 januari 2021 óók de nieuwe regels van de overheid te volgen, net zoals wij dat in maart bij de eerste lockdown hebben gedaan.

Advies

Dit betekent dat we u met klem aanraden vanaf nu tot en met 19 januari geen fysieke kerkdiensten meer te houden. Een bittere pil omdat velen van u kerstavond en kerstochtend al hebben voorbereid en ingevuld. We realiseren ons dit goed. Desondanks het dringend advies aan u allen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden bij de meesten van u lokaal, maar ook op landelijke niveau inmiddels zijn ontwikkeld en beproefd.

Op kerstavond en kerstochtend zal er in ieder geval een landelijk aanbod zijn van bijzondere vieringen, waarvoor wij iedereen van harte uitnodigen mee te doen.

Tegen het advies in bijeenkomen

Mocht u toch van mening zijn dat het de voorkeur heeft fysiek bijeen te komen, houdt u zich dan strikt aan de regels die de overheid stelt: maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over afstand houden, placeren, handen wassen en andere voorschriften van het RIVM.

Veerkracht

Premier Rutte heeft het land opgeroepen om veerkracht te tonen en elkaar door deze moeilijke periode heen te helpen, om geduldig met elkaar te zijn en naar elkaar om te zien. Als kerk kunnen we dat als geen ander; het is tenslotte één van onze kernactiviteiten/-competenties. Laten we dus die veerkracht tonen, hoe moeilijk ook. En inderdaad, zoals de premier zijn toespraak afsloot: ‘we komen hier doorheen met elkaar en vóór elkaar’.

Over Redactie

Redactie

De redactie van Remonstranten.nl bestaat uit Annemarie Gerretsen, Liesbeth Orthel en Michel Peters. Zij opereren vanuit het Landelijk Bureau in Utrecht en komen wekelijks bij elkaar om voor jou de meest actuele, inspirerende, verdiepende en/of remonstrantse blogs te publiceren. Voor tips kun je het contactformulier gebruiken.

Gerelateerd