23 mei 2020

Zondag 24 mei digitale dienst ds. Peter Nissen

Het is deze zondag ‘wezenzondag’. De leerlingen van Jezus zijn verweesd en ontheemd bij elkaar, zoals wij dat misschien zijn in deze coronatijd: levend tussen hoe het was en hoe het zal worden. Johannes houdt de leerlingen en ook ons voor: ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug’. Houd vol, is de boodschap van wezenzondag.

Muziek is van organist Josph Steenbrink.

Klik hier om de dienst digitaal bij te wonen.

Gerelateerd