18 november 2019

Wat niet weet, wat niet deert? #impeachment Trump

Geschreven door Peter Kattenberg
Actueel Foto: Serhil Nuzhnenko / Radio Svoboda.org Wat niet weet, wat niet deert? #impeachment Trump

Soms zei mijn moeder ‘wat niet weet, wat niet deert’. Toen ik nog thuis woonde maakte ik daar niet veel van. Nu denk ik dat het een luchtballon is die de lading in het mandje eronder ver weg blaast. Met het gezegde zelf kom je niet ver.

Transparantie is ‘king’. Ook als de positie van de president van de VS van Amerika op het spel staat. Of juist dan. Trumps Impeachment Procedure is geen strafrechtelijk, wel een politiek proces waar het Huis van Afgevaardigden optreedt als aanklager en de Senaat rechter en jury tegelijkertijd is. De uitkomst ervan is onzeker. Vast staat wel dat een hoofdrol is weggelegd voor de publieke opinie. Die zal uiteindelijke de beslissing brengen.

Nixon

Net zoals dit het geval was met Nixons impeachment. Die maakte ik bewust mee. Het was het jaar waarin ik uit huis ging, het propedeusejaar Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Centraal kwam te staan om zelf te leren denken, je een beeld te vormen van de wereld om je heen om daar uiteindelijk ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Vooral op dat laatste tamboereerde prof. Herman Heering. Maar ja, hij was niet voor niets hoogleraar Ethiek.  Zijn leidraad was apostel Paulus’ gezegde ‘onderzoek alle dingen, behoudt het goede’ (1 Thess. 5:21). Nixons impeachment kwam pas na een jaar goed op stoom. Dit door een omslag in de publieke beeldvorming en die had weer tot gevolg dat ook een goed deel van de Republikeinen hun handen van hem aftrokken. Daar hopen de Democraten nu ook op, een swing in de publieke opinie.

De afzettingsprocedure van Trump gaat zijn tweede fase in. Woensdag 13 november begonnen in het Congres de publieke hoorzittingen. Vonden de verhoren tot nu toe uitsluitend achter ‘closed doors’ plaats, nu zijn ze openbaar en worden de highlights uitgezonden op de landelijke en internationale netwerken. Ik ben benieuwd of in ons internettijdperk de televisie opnieuw in staat is de zaak te doen kantelen. Zullen er compromitterende beelden naar buiten komen van het corruptieonderzoek die als een boemerang op Trump terugslaan? De wijsheid van Prediker ‘Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart’ (1:18) stipt ook aan dat wat je wilt weten niet vrijblijvend is of blijft en terug kan slaan op je zelf.

Maria Yovanovitch

Bij de BBC zag ik maandag 4 november een eerste hint. In het oog van het onderzoek staat Maria Yovanovitch, de door Washington teruggefloten VS Ambassadeur in Oekraïne. Trump had haar al eens ‘ bad news’ genoemd. Nu werd openbaar dat hij (toen zij niet mee- maar tegenstribbelde) zich liet ontvallen ‘well, she is going to go through some things’. Maria was ontsteld hierover, in haar eigen woorden ‘shocked’ en in vertwijfeling over hun betekenis. Vergelijkbaar met Maria, moeder van Jezus bij de aankondiging van Aartsengel Gabriel ‘ze was ontsteld over de woorden en vroeg zich af wat die betekenen hadden’ (Lucas 1:29).

Dat schrikken begrijp ik wel. Toen ik nog thuis woonde zei mijn vader soms ‘als je niet doet wat ik zeg dan zwaait er wat’.  Dat wat, dat mocht je zelf verzinnen. Dat dan weer wel. De intimidatie van T. tegen M.Y is veel enger dan welke paternalistische vingerwijzing ook: vrij vertaald zei hij zoveel als ‘ wel, ze gaat nog wat meemaken!’.  Toen Maria haar collega, de VS Ambassadeur bij de EU, voor advies belde zei hij haar ‘to go big or go back’. ‘To go big’ is niets minder dan het ophemelen van je baas om je baantje te houden. Maria Yovanovitch hield de eer aan zich zelf en trad na 33 jaar overheidsdienst terug.

Niet inbreken bij vierde macht

Nixon hield uiteindelijk ook de eer aan zich zelf. Hij trad af. Met een generaal pardon van de 38ste President van de VS van Amerika op zak. Dat dan weer wel. Daar kwam achteraf veel kritiek op. Logisch. Zal het met Trump ook zo gaan?

Of hij voor een tweede vierjaarstermijn op kan gaan als zittend president gaan we meemaken. Of het eerder tot zijn impeachment komt ook. Maar vertrekt hij voortijdig dan hopelijk niet gepardonneerd. Het in (laten) breken bij de vierde macht (media/ journalistiek) is niet goed te praten, maar minder slecht dan het om zeep helpen van de uitvoerende macht door je eigen mensen. Vrouwen voorop.

Over Peter Kattenberg

Peter Kattenberg

Peter Kattenberg is remonstrants predikant en kunstenaar

Gerelateerd