3 augustus 2018

Vernieuwingsplek Remonstranten Achterhoek

Vernieuwen, dat is wat de Remonstranten – een relatief kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap – in de genen zit. En vanaf dit najaar gaan we dat op een nieuwe manier doen. Daartoe worden op vier plaatsen in het land vijf zogenaamde vernieuwingspredikanten aangesteld. Dit gebeurt onder andere in de Achterhoek, waar ds. Henk van den Berg als vernieuwingspredikant aan de slag gaat in de Remonstrantse gemeenten Doesburg en Lochem-Zutphen.

Waarom doen we dit?
Het idee achter deze vernieuwingsoperatie is, dat veel mensen in deze tijd wel geïnteresseerd zijn in zingeving, maar lidmaatschap van een kerk een stap te ver vinden. Juist deze mensen willen de Remonstranten via de vernieuwingspredikanten aanspreken, letterlijk met hen in gesprek gaan en activiteiten met en voor hen organiseren als daar behoefte aan is. Niet meer in de geijkte vormen, zoals een kerkdienst, maar in vernieuwde concepten die bij de betreffende regio en bij de betreffende ‘doelgroep’ passen en aanspraak vinden.

Hoe gaan we dat doen?
Centraal staan de ontmoeting, luisteren naar elkaar, het uitwisselen van visies, en vanuit de Remonstrantse beginselen een aanspreekpunt willen zijn voor de ‘zoekenden’. Dat kan tijdens een maaltijd, lezing, of andere activiteit. Dat gaat onze vernieuwingspredikant in de komende maanden verder uitwerken en opstarten.

Wat ligt hieraan ten grondslag?
De basis voor deze vernieuwde concepten is de zogenaamde ‘Theologie van de kwetsbaarheid’, die ontwikkeld werd door Christa Anbeek, Remonstrants hoogleraar. Kort gezegd staan hierin centraal diep doorleefde ervaringen die zich in ieders leven voordoen, zowel positief als negatief. Ervaringen die er uiteindelijk echt toe doen en die een plek moeten krijgen zodat je verder kunt.
Naast alle vernieuwingsactiviteiten blijven de bestaande Remonstrantse gemeenten ‘gewoon’ functioneren zoals ze dat op dit moment doen.

Doesburg en Lochem-Zutphen samen in dit vernieuwingsproces?
In nauw contact met de beide gemeenten gaat ds. Van den Berg deze vernieuwing vorm en inhoud geven. Dat betekent dat hij niet meer als vaste predikant van de gemeente Lochem-Zutphen zal opereren. In zijn vervanging is voorzien door per 1 september mw. ds. Claartje Slootmans aan te stellen als interim-predikant. In Doesburg blijft ds. Marga Vos-Wiegand ‘gewoon’ predikant.
Wij als Remonstrantse gemeenten Doesburg en Lochem-Zutphen gaan dit vernieuwingstraject met vertrouwen en enthousiasme in. Want ook vanuit onze beide gemeenten zullen we ons steentje bijdragen aan het welslagen van dit traject. En daarin kunnen we elkaar versterken met respect voor ieders eigenheid.

In dagblad Trouw is op 26 juli 2018 een uitgebreid artikel verschenen (‘De dominee wordt ook ondernemer’), waarin u meer kunt lezen over deze vernieuwing bij de Remonstranten. Ook op de website van Trouw is het artikel te vinden.

Uiteraard kunt u ook bij de plaatselijke Remonstrantse gemeenten terecht voor meer informatie, zie hiervoor de landelijke website  of de websites van onze lokale gemeenten Doesburg en Lochem-Zutphen.

Gerelateerd