19 mei 2020

Vacature predikant/proponent 0.4 fte

De Remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen heeft een vacature voor een predikant/proponent
voor 0,4 FTE.

De Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen is een spirituele gemeenschap met een warm hart.
Naast de zondagse vieringen dragen diverse gesprekskringen bij aan zingeving en ons zoeken naar de
kern van ons bestaan en de verbondenheid die wij in deze kringen en in elkaar vinden.

In deze tijd zonder vaste predikant hebben wij enkele mensen ad interim bereid gevonden om de
gesprekskringen te begeleiden en we hebben een geestelijk verzorgende voor het pastoraat.

Voor de predikant/proponent ligt het accent op de zondagse vieringen, gesprekskringen en
pastoraat. Met de nieuwe predikant zullen we overleggen hoe de onderlinge taakverdeling met de
ad interim begeleiders van de gespreksgroepen en de geestelijk verzorgende verder vorm kunnen
krijgen.

Daarnaast staat onze gemeente open voor nieuwe initiatieven, zowel in als buiten de kerk
waarbij een samenwerking met o.a. de ons omringende vrijzinnige geloofsgemeenschappen en de
Raad van Kerken Lochem-Barchem op prijs wordt gesteld.

De kandidaat:
• Is Remonstrants
• Is jong van geest
• Is initiatiefrijk
• Is ruimdenkend
• Is stimulerend en enthousiasmerend
• Is een verbinder
• Is empathisch
• Heeft een afgeronde studie theologie, religiewetenschappen of vergelijkbare studierichting.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de kerkorde en traktementsregeling.

De Remonstrantse Gemeenschap Lochem- Zutphen:
• Is een enthousiaste groep mensen, op zoek naar ontmoeting, geloof en verwondering
• Heeft 34 leden en 52 vrienden
• Is jong van geest
• Is ruimdenkend
• Is empathisch
• Heeft in Lochem een eigen kerkgebouw met mooie akoestiek
• Stimuleert samenwerkingsmogelijkheden binnen en buiten de kerk
• Is gesitueerd in de mooie Achterhoek (dichterbij dan u denkt)
• Kijkt met spanning uit naar een nieuwe predikant/proponent!

Reacties zijn heel welkom en u kunt ze mailen naar Marianne Weenink, kerkenraadslid en notulist
van het kiescollege: m.c.weeninkalink@live.nl
De sluitingsdatum is 1 juli 2020.

Voor vragen en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Nan Pluymackers, voorzitter
kiescollege via mail of telefoon: nanpluymackers@gmail.com of 06 – 533 99 990 (bij voorkeur tussen
19.00 – 20.00 uur).

klik hier voor de printable versie vacaturetekst

Gerelateerd