16 oktober 2018

Nieuwe wijn in nieuwe zakken

Daar hebben we het over, als het gaat over de vernieuwingsplek die ds. Henk van den Berg vanuit de Remonstranten gaat invullen voor de Achterhoek. Want een nieuw concept in een nieuwe verpakking.

Tijdens de feestelijke viering op zondag 14 oktober jl. bij de Remonstranten in Doesburg bevestigde mw. prof.dr. Christa Anbeek ds. Henk van den Berg als vernieuwingspredikant voor de Achterhoek. Met een zegenbede van de kerkenraden van Lochem-Zutphen en Doesburg. Een ontroerend moment.

Ter bezegeling van zijn opdracht om gelinkt aan de gemeenten Doesburg en Lochem-Zutphen als remonstrants predikant buiten de kerkmuren als een pelgrim op pad te gaan naar plekken waar hij van betekenis is. Want ook daar zijn zinzoekers, die graag los van enigerlei kerkgenootschap bezig zijn met het zoeken naar antwoorden op levensvragen. En als de kerkmuren je benauwen, is het natuurlijk goed dat je op een andere plek met elkaar in gesprek kunt gaan over de essentie van het leven.

Het is voor iedereen duidelijk. De kerken lopen leeg, maar dat zegt niets over waar iedereen mee bezig is als het om levensvragen gaat. Hoe sta je in deze wereld. Wat heb je nodig om als mens, moeder, vader, kind, partner het leven van alledag op een zinvolle manier te kunnen invullen. Hoe ga je om met het ouder worden, met verlies. Zoveel vragen en die antwoorden liggen niet voor het oprapen.
Die vragen kun je op verschillende manieren bekijken. Zeker ook vanuit een ethisch, christelijk perspectief zonder er het label van een kerkgenootschap aan te hangen. Maar niet helemaal los van de verbinding met de aloude waarden en normen.

En om die gesprekken aan te gaan maakt ds. Henk van den Berg zich sterk. Hij zoekt graag contact met eenieder die de discussie niet schuwt om privé of als ondernemer zijn of haar handelen tegen het ethisch licht te houden. Om zich te verrijken met nieuwe inzichten.

Die gesprekken wil ds. Henk van den Berg aanzwengelen in persoonlijke ontmoetingen en in activiteiten zoals tijdens bijeenkomsten als Eat & Meet, Thank God it’s Friday, en seminars met ondernemers. Ds. Henk van den Berg ziet het als zijn uitdaging om de dynamiek terug te brengen in de religie. Om je als mens los te kunnen maken van dogmatische regels. Om vanuit matheid, verstarring tot veerkracht te komen. Om te leven in een nieuw bezield verband.
Wees welkom om dat gesprek aan te gaan.

Contactgegevens:

Remonstrantse Vernieuwingsplek Achterhoek
website: https://lochem-zutphen.remonstranten.nl
Vernieuwingspredikant: Ds. Henk van den Berg
06-12900469, henk@deheerlykheit.nl

Gerelateerd