24 september 2019

Kerkgebouw remonstranten in de spotlights

Tijdens de open monumentendag op 14 september jl. was ook onze remonstrantse kerk aan de Emmastraat in Lochem weer open en bood met het faircafé een gezellige sfeer. Mooie veldboeketjes sierden de tafels. Een grote variatie aan taarten en cakes vond z’n weg naar wie binnenkwam.
Vergeleken met vorige jaren was de opzet bescheidener, maar de ca 40 kunstwerken, de tafels met boeken en de panelen vol oude foto’s van de kerk en omgeving trokken – vooral in de ochtend – veel belangstelling.

Opvallend was dat men duidelijk geïnteresseerd was in het kerkgebouw. Bij de oude schoolplaat van de Dordtsche Synode in 1619 kon de ontstaansgeschiedenis van de Remonstrantse Broederschap goed worden verteld. En zo verrassend om van een van de bezoekers te horen, dat zij in de oude pastorie woont van een remonstrantse predikant uit een verder verleden. Zo hoor je nog eens wat. En ook mooi om bekende gezichten te zien van een eerder bezoek aan ons.

De muzikale bijdragen van Herman Nossent, Marianne Weenink op de vleugel en Jaap Bax op het orgel verrasten door hun spel en originele muziekkeuze. Het toonde opnieuw de uitstekende akoestiek van onze kerk. Kortom: een mooie dag met verrassende ontmoetingen en bijzondere gesprekken.

Werkgroep Open Monumentendag 2019
Jaap Bax, Gonnie Spaargaren, Aleid en Floris Zuidema.

Gerelateerd