11 april 2019

Alexander Rinnooy Kan – ’Preek van de Leek’

5 mei Remonstrantse Kerk Lochem

In een speciale dienst op 5 mei in de Remonstrantse kerk van de Remonstrantse gemeente Lochem-Zutphen, houdt Prof. Dr. Alexander Rinnooy Kan de ‘preek van de leek’.
De gedachte hierachter is dat je geen dominee hoeft te zijn om te preken en een inspirerend verhaal te houden. Bij de preek van de leek wordt iemand uitgenodigd om zijn of haar passie met een Bijbelverhaal te delen. Deze preek wordt ingepast in een vrij vormgegeven kerkdienst.
‘Preek van de leek’ is een idee van Abeltje Hoogenkamp, voormalig stadspredikant van de Protestantse kerk Amsterdam. De eerste werd gehouden in 2008.

Foto: Sebastiaan ter Burgt 2010

Alexander Rinnooy Kan (1949) is hoogleraar economie en en lid van de Eerste Kamer voor D66. Voorheen was hij onder meer rector magnificus in Rotterdam, voorzitter van vno-ncw, voorzitter en kroonlid van de SER en lid van de raad van bestuur van ING.
In 2018 heeft hij zijn zoektocht naar wat de jaren in de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek en de cultuur hem hebben
opgeleverd, in een boek gegoten: Bordjes duiken, Ervaringen van een optimist.

Zijn overdenking zal in het teken staan van ‘schaarse talenten’. Hoe ga je om met de talenten die jou geschonken zijn, of het er nou veel of weinig zijn?

Joost Röselaers (1979) is predikant van Vrijburg in Amsterdam. Eerder was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen.

Zondag 5 mei 2019 om 10:30 uur
Remonstrantse Kerk, Emmastraat 10, Lochem
Voorganger ds. Joost Röselaers

Gerelateerd