Gesprekskring TWEK “Tussen werk en kerk”

Gesprekskring TWEK “Tussen werk en kerk”
Datum 22 september 2016
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Entree
gratis

De kring voor werkende mensen.
Onze gespreksonderwerpen worden gezamenlijk vastgesteld.

De avonden zijn ook apart bij te wonen zodat de werkende en drukke mens altijd aan kan sluiten of een keertje over kan slaan.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Kosten: gratis

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg).
Contactpersoon: Mieke van Elk, 06-44746228, mieke.van.elk@gmail.com

Nieuw of lang niet geweest?

Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms voorkomen dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt elkaar op een andere dag dan in de agenda gepland te ontmoeten.

Wie zijn wij?

Een korte omschrijving van deze gesprekskring vind je op de wikipagina ‘Gesprekskringen‘.

Agenda