Gesprekskring ‘Kring Zutphen’

Gesprekskring ‘Kring Zutphen’
Datum 13 september 2016
Tijd 15:00 - 17:00 uur
Entree
gratis

Een gezellige en interessante gesprekskring onder leiding van ds. Henk v.d. Berg.
Dit seizoen wordt gesproken over de Goddeeltjes.
Het Goddeeltje van deze ontmoeting is: Mens.

Plaats: Badhuisweg 10, Zutphen.
Contactpersoon: Gonnie Spaargaren, 0575-52714, hgspaargaren@zonnet.nl

Nieuw of lang niet geweest?

Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms voorkomen dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt elkaar op een andere dag dan in de agenda gepland te ontmoeten.

Wie zijn wij?

Een korte omschrijving van deze gesprekskring vind je op de wikipagina ‘Gesprekskringen‘.

Agenda