Gesprekskring ‘Kring Ouder Worden’

Gesprekskring ‘Kring Ouder Worden’
Datum 20 oktober 2016
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Entree
gratis

Met elkaar spreken over de mooie en minder mooie kanten van het ouder worden.

Tijd: 10.00 uur-12.00 uur.

Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastaat 10, Lochem.
Contactpersoon: Dolf Eshuis, 0575-553 695, dolf.eshuis@xs4all.nl

Nieuw of lang niet geweest?

Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms voorkomen dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt elkaar op een andere dag dan in de agenda gepland te ontmoeten.

Wie zijn wij?

Een korte omschrijving van deze gesprekskring vind je op de wikipagina ‘Gesprekskringen‘.

Agenda