Gesprekskring Eat & Meet (lunch)

Gesprekskring Eat & Meet (lunch)
Datum
24 januari 2018
Tijd
12:30 - 15:00 uur
Entree
€40 voor de hele serie (leden en vrienden RLZ gratis)

Met elkaar eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren.
In de traditie van de symposia komen wij ook dit seizoen bij elkaar rond het thema geloof en beeldende kunst. Kunstenaars maken zichtbaar wat niet goed onder woorden te brengen is.

Deze bijeenkomst is het thema: Aandacht voor de kwetsbare Käthe Kollwitz

12:30 uur lunch
13:30 uur meditatie
13:45 uur koffie en thee met de presentatie van het thema
Einde ongeveer 15:00 uur.
Als je wilt deelnemen kun je je vóór 4-9-17 opgeven. Je opgave geldt voor de hele serie.
Kom je alsnog niet, zeg dan af zodat er niet teveel eten wordt voorbereid.

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg).
Contact via rstranta@live.nl

Nieuw of lang niet geweest?

Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms voorkomen dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt elkaar op een andere dag dan in de agenda gepland te ontmoeten.

Wie zijn wij?

Een korte omschrijving van deze gesprekskring vind je op de wikipagina ‘Gesprekskringen‘.

Agenda