Gesprekskring Eat & Meat

Gesprekskring Eat & Meat
Datum 19 september 2016
Tijd 18:00 - 21:00 uur
Entree
Vrijwillige bijdrage

Met elkaar eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren.
In de traditie van de symposia komen wij ook dit seizoen bij elkaar rond het thema geloof en beeldende kunst. Kunstenaars maken zichtbaar wat niet goed onder woorden te brengen is.

18:00 uur de maaltijd
19:15 uur het avondgebed
19:45 uur koffie en thee met de  presentatie van het thema Licht bij Rothko, Hopper en anderen.
Einde ongeveer 21:00 uur.
Deelnemers zijn vrij om op deze tijdstippen aan te sluiten.
Wil je mee-eten, dan graag van te voren opgeven.

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg).
Contactpersoon: Anke van Maanen, 0543-522380,
ankevanmaanen@hotmail.com

Nieuw of lang niet geweest?

Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms voorkomen dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt elkaar op een andere dag dan in de agenda gepland te ontmoeten.

Wie zijn wij?

Een korte omschrijving van deze gesprekskring vind je op de wikipagina ‘Gesprekskringen‘.

Agenda