Gesprekskring Eat & Meat

Gesprekskring Eat & Meat
Datum 24 oktober 2016
Tijd 18:00 - 21:00 uur
Entree
Vrijwillige bijdrage

Met elkaar eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren.

18:00 uur de maaltijd
19:15 uur het avondgebed
19:45 uur koffie en thee met de  presentatie van het thema Bijbelverhalen bij H.O. Tanner.
Einde ongeveer 21:00 uur.
Deelnemers zijn vrij om op deze tijdstippen aan te sluiten.
Wil je mee-eten, dan graag van te voren opgeven.

Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg).
Contactpersoon: Anke van Maanen, 0543-522380,
ankevanmaanen@hotmail.com

Nieuw of lang niet geweest?

Bel of mail voor de zekerheid altijd even naar de betreffende contactpersoon wanneer je voor het eerst of met lange tussenpozen deelneemt. Het kan soms voorkomen dat er tijdens een bijeenkomst besloten wordt elkaar op een andere dag dan in de agenda gepland te ontmoeten.

Wie zijn wij?

Een korte omschrijving van deze gesprekskring vind je op de wikipagina ‘Gesprekskringen‘.

Agenda