27 maart 2023

Eerste landelijke inspiratiedag Remonstranten

Geschreven door Jan Berkvens

Tijdens de landelijke inspiratiedagen leren we van anderen. Dat kunnen kerken zijn, musea, projecten of bedrijven. Het doel is om ideeën op te halen en geleerde lessen van anderen toe te passen.

De eerste inspiratiedag vond plaats op vrijdag 17 maart 2023. We bezochten het Stedelijk Museum Schiedam en het project Heilige Boontjes Rotterdam. Hieronder delen we per bezochte locatie de opzet, de ervaringen en de geleerde lessen. Tot slot benoemen we per locatie een aantal punten die benoemd werden tijdens de bezoeken.

Stedelijk Museum Schiedam

Nicole Theeuwes (zakelijk leider)
Lenneke van der Hoek (coördinator publieksactiviteiten)
Marie Louise van den Ende (gastvrouw)

Het Stedelijk Museum Schiedam moest in 2014 rigoureuze keuzes maken. Er was sprake van een financiële en een identiteitscrisis, waardoor een nieuwe richting moest worden bepaald. Die richting was drieledig:

 1. Kunstlijn
 2. Historische lijn
 3. Maatschappelijke lijn

De missie werd verduidelijkt: door kunst en geschiedenis de ander ontmoeten. Door juist de stad en haar inwoners actief te betrekken ontstond een nieuw elan. Door de maatschappelijke lijn een belangrijke rol te geven kon en kan veel externe financiering worden gevonden.

Lunchbuffet
De nieuwe richting betekende een toegankelijker en herkenbaarder museum. De asterix werd het herkenbare onderdeel van de huisstijl en het lunchcafe werd een koffie- en lunchtafel met ontmoeting, gefaciliteerd door een gastvrouw. De centrale hal met moderne inrichting en behoud van klassieke elementen als preekstoel en orgel wordt samen met het lunchbuffet gepresenteerd als de ‘Huiskamer van Schiedam’. De gastvrouw speelt een belangrijke verbindende factor door mensen te ontvangen, met elkaar in gesprek te brengen, zich thuis te laten voelen en het buffet te onderhouden en aan te vullen.

De gedachte achter het lunchbuffet is dat je zelf je koffie of lunch pakt van de tafel die gevuld is met streek- en stadsproducten en ervoor afrekent wat jij het waard vindt. Daarvoor worden richtprijzen gegeven. Door je boterham of je koffie te pakken ontmoet je de ander. De platenspeler is een derde plek voor mogelijke ontmoeting, terwijl ook aan de grote tafels mensen bij elkaar gaan zitten en met elkaar in gesprek raken. Ook bij het zelf opruimen van je bord ontstaan gesprekken. Sommige mensen betalen meer, anderen minder. Zo betalen mensen voor elkaar.

Huiskamer
Rond de idee van de Huiskamer van Schiedam vinden verschillende activiteiten plaats om mensen naar die huiskamer te laten komen en er kennis mee te laten maken:

 1. Zes buurtfeesten, per wijk, met eigen muzikanten, eten en programma
 2. Gouden boekje voor alle kinderen dat dient als entreebewijs voor het museum voor hun hele familie
 3. In pakketten van de voedselbank zit regelmatig een ansichtkaart met iets uit de museumcollectie.

Jaarlijks levert de koffie- en lunchtafel € 20.000,- op, een opbrengst van 48%. Door gebruik te maken van streek- en stadsproducten kan er goedkoper en duurzamer geleverd worden en is er minder sprake van valse concurrentie. Het bezoek is een mix van museumbezoekers en mensen uit de buurt. In het weekend en op woensdag komen er veel ouders met kinderen (het buffet voorziet mede daarom in hagelslag en chocopasta).

Punten om over na te denken
Tijdens het gesprek kwamen een aantal punten naar voren waar wij over na kunnen denken met het oog op onze eigen toekomstplannen:

 1. Denk na over je relevantie: Waar gaat het over?
 2. Wees vernieuwend: Denk net even anders dan je gewend bent en doe dat met anderen (bijvoorbeeld met kunstenaars).
 3. Bedenk activiteiten die mensen bij elkaar brengen en beweging geven en laat daar mensen over nadenken die daar verstand van hebben.
 4. Begin met kwaliteit: alles moet kloppen en bij elkaar passen.
 5. Creëer een state of mind waarin mensen zich thuis voelen vanaf het moment dat ze binnenstappen (door een uitdagend en verwelkomend interieur en de gastvrouw).
 6. Laat in de ruimte zien waar je van bent (kunstvoorwerpen een plek geven etc.).

Heilige Boontjes Rotterdam

Rodney van den Hengel

Heilige Boontjes aan het Eendrachtsplein in Rotterdam werd opgericht om jongens en meiden van de straat een perspectief te geven. Daarbij wilde het project niet hoeven bouwen op subsidies maar is gebruik gaan maken van corporates als investeerders. Het ging erom deze jongeren rust, inkomen, woning en status te geven, waar zij dat niet hadden. Heilige Boontjes bestaat uit verschillende onderdelen: de keuken, het café, de koffiebranderij, de B&B, de marketingafdeling, de studio, de distributie en de inkoop- en verkoop.

Het programma voor jongeren die nieuw binnenkomen bestaat uit 3 x 3 maanden:

 1. 3 maanden persoonlijk onderzoek (Rondgang langs de takken in het bedrijf, ontdekken waar de passie ligt).
 2. 3 maanden opbouw (specialisatie naar werk, interne opleiding).
 3. 3 maanden verduurzamen (naar een garantiebaan, of vervolgopleiding).

Vanuit de visie krijgen de missie, strategie en het doel richting. Het gaat om het bouwen van een community met authenticiteit en maatschappelijke betrokkenheid die vorm krijgt in de juiste mix van aandacht, liefde en passie.

Om over na te denken
Tijdens het gesprek kwamen een aantal punten naar voren waar wij over na kunnen denken met het oog op onze eigen toekomstplannen:

 1. Wat is je product? (ons product zou kunnen zijn: rust, eenheid en liefde)
 2. Wat is je doelgroep?
 3. Erken het probleem dat mensen met religie en kerk kunnen hebben (en maak duidelijk waar je over gaat).
 4. Gebruik storytelling: de menselijke verhalen mogen er zijn, met alle pijn, frustratie en oplossing.
 5. Zoek partners die niet altijd direct voor de hand liggen.
 6. Zoek naar de behoeftes in de samenleving: sterfelijkheid, onrust en de druk op presteren vraagt om plekken waar jongeren rust kunnen vinden, passie kunnen bepalen, twijfels mogen uiten.
 7. Sluit aan bij wat de meeste mensen in de samenleving proberen: breng mensen bij elkaar die proberen het goede te doen, dat is waar veel mensen wél in geloven.
 8. Maak gebruik van sociale media en maak je indruk binnen 30 seconden tot 2 minuten
 9. Zet een marketeer in.
 10. Denk na over welke activiteiten je waar onderbrengt, bijvoorbeeld zoiets als een Church BV.

Over Jan Berkvens

Jan Berkvens

Jan Berkvens is remonstrants predikant in Oude Wetering en Hoorn en als projectleider innovatie in dienst bij de landelijke organisatie van de Remonstranten.

Gerelateerd