24 augustus 2023

Politieke partijen verbieden? #Tolerantielezing

Geschreven door Michel Peters

De Remonstranten organiseren voor de derde keer een Tolerantielezing, dit keer op 29 september vanaf 20.00 uur in de remonstrantse kerk in Naarden-Bussum, Koningslaan 2b in Bussum. De lezing wordt gehouden door prof. dr. Bastiaan Rijpkema. Hij is aangesteld als bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid op de Uytenbogaert-leerstoel aan de Universiteit Leiden. In juni van dit jaar hield hij zijn inaugurale rede met de titel: Tolerantie als democratisch ethos.

In 2015 publiceerde hij zijn proefschrift  Weerbare democratie: De grenzen van democratische tolerantie. Daarin staat de vraag naar democratische zelfverdediging centraal: mag een democratische samenleving zich verweren tegen krachten die proberen haar omver te werpen, en zo ja, onder welke omstandigheden en met welke middelen.

In het uiterste geval moet een politieke partij verboden kunnen worden, vindt Rijpkema. Hij stelt dat Forum voor Democratie op een misschien nog wel zorgwekkender manier de democratische rechtsstaat ondermijnt dan de PVV (ND, 23/11/2022). Tegen het licht van de verkiezingen die er aan zitten te komen en de daarop volgende formatiebesprekingen, is de vraag wie met wie gaat in de Tweede Kamer uitermate relevant.

Hij is geen onbekende voor ons. Al een aantal jaren geleden was hij als spreker aanwezig op een remonstrantse Beraadsdag, waar hij een inspirerend verhaal hield en met veel animo in gesprek ging met de aanwezigen.

Kom ook luisteren naar deze boeiende spreker! Opgave via onze webshop

Gerelateerd