16 april 2017

Het labyrint: de weg naar binnen én naar buiten

Paasnacht: labyrint lopen in de kerk.

Het labyrint is een weg. Een weg om te gaan. Deze weg kent geen kruisingen of afslagen. Je kunt niet verdwalen. De weg voert je naar binnen én weer naar buiten.

Wat je in het labyrint ervaart lijkt op wat je op je levensweg hebt ervaren. Wat je op je levensweg zult ervaren lijkt op wat je al kende uit het labyrint.

In deze Kerkennacht lopen we het labyrint in een heilige ruimte. Een ruimte van gebed, inkeer, verstilling en inspiratie. Een ruimte waarin mensen al eeuwen lang verbinding zoeken met het Heilige. Mensen hebben hier generatie op generatie de nabijheid mogen ervaren van de Aanwezige. De ontmoeting met de Aanwezige, speelt zich af in de heilige ruimte van onze binnenwereld, onze ziel. De rust en vrede die van deze ontmoeting uitgaan kunnen een blijvende bron van energie worden, die als een onderstroom je leven vervult.

Gerelateerd