14 december 2023

Oefenen in klein worden #advent

Geschreven door Berend Borger
Actueel Kafeel Ahmed via Pexels Oefenen in klein worden #advent

Een koning in een kribbe, niet bepaald wat je zou verwachten bij een koning. Later in zijn leven zit hij niet op een paard, maar op een ezel. Ook dat verwacht je niet bij een koning, maar hij doet het wel. De criminoloog Willem Hendrik Nagel schreef onder zijn pseudoniem J. B. Charles het gedicht Een kleine psalm.

Hij alleen zou met een grote sigaar
In de mond op straat mogen lopen,
Met de duimen in zijn vest,
Want Hij is God.

Maar Hij doet het niet
Want Hij is God.

Worden als God?

De Eeuwige ziet af van pracht en praal en luister want dat schept alleen maar afstand. In de wereld van vandaag streven wij als mensen ernaar het hoogste, het grootste goed te bereiken. En we klimmen hoger en hoger op de maatschappelijke ladder. We willen worden als God. Als je dan de verhalen uit de bijbel leest dan ontdek je dat de God van de bijbel de omgekeerde beweging maakt. Hij daalt af, Hij maakt zich klein. Een kind in een kribbe, Immanuel, God met ons.

Oefenen in klein worden

Advent is de periode waarin we kunnen oefenen in klein worden, klein als een pasgeboren baby. En nu maar hopen dat de groten der aarde daar ook aan willen en in de eerste plaats klein willen worden.  Dan wordt dit jaar het kerstfeest het mooiste feest wat er is.

Over Berend Borger

Berend Borger

Berend Borger is predikant in de Remonstrantse Gemeente Groningen.

Gerelateerd