21 augustus 2019

Veertiger en remonstrant: Karin de Roos

Geschreven door Michel Peters
400 jaar Foto: Allard Willemse Veertiger en remonstrant: Karin de Roos

‘Het remonstrantse gedachtengoed past ons als een jas. Waren we jullie twintig jaar geleden maar tegengekomen!’ Karin de Roos (47) waaide twee jaar geleden bij de Remonstranten in Dordrecht aan, na een lange periode waarin ze met het instituut kerk niet veel ophad. Zij werd meteen actief in de gemeente, haar man Dave is nu kerkenraadslid.

Wie of wat is God voor jou?
Soms is God voor mij een wie. Meestal is het een wat: een onmetelijke bron van liefde, die zich aan iedereen vertoont in een vorm die hij of zij kan bevatten. God oordeelt niet, maar observeert en bemoedigt. Er is geen vastomlijnd plan, maar God biedt je als mens de uitdagingen waar je van mag groeien. God zit voor mij in principe in alles en geeft bezieling. Daardoor kunnen we betekenis geven aan ons leven en dat van anderen’.

Waartoe is een mens op aarde?
Dat klinkt misschien een beetje defaitistisch, maar ik denk niet dat we hier met een specifieke opdracht zijn. Volgens mij is het de bedoeling van God dat we ons als mens ontwikkelen en dat we het goed hebben samen. Dat is al ingewikkeld genoeg’.

Is er een hemel?
‘Alle voorstellingen die in de loop der eeuwen van de hemel zijn gemaakt, zijn verzinsels van de mens. Ik vind het relevanter om ons te bekreunen over het hiermaals dan over het hiernamaals. Dat laatste gaat ons voorstellingsvermogen toch te boven. Ik weet in ieder geval zeker dat mijn liefdevolle God geen hel kent’.

Wat brengt geloof je in je dagelijks leven?
Geloof is voor mij geen ding dat je doet, maar een vorm van zijn, een gevoel van vertrouwdheid. In moeilijke periodes denk ik er niet altijd aan om juist dan bij God te rade te gaan. Nu ik wat ouder word, doe ik dat bewuster. Dat steunt me en biedt overzicht. Vooral tijdens het stil gebed op zondag realiseer ik me dat God me nabij is en me zo lief heeft. Daar kan ik dan weer een tijdje mee vooruit’.

Wat zou je als veertiger willen zeggen tegen oudere remonstranten? 
‘Ik bewonder de vitaliteit van veel oudere remonstranten. Ze staan midden in de samenleving en dat inspireert me. Ik wou dat ik hier eerder van had geweten. Ik hoop met mijn generatiegenoten het remonstrantse gedachtengoed meer bekendheid te geven, dit moet ook anderen aanspreken. Zonder dat het evangelisatie wordt natuurlijk.’

Dit artikel is eerder verschenen in de glossy Get Out

Glossy ‘Get Out’

Ter gelegenheid van ons 400-jarig jubileum brachten we een glossy uit met de titel ‘Get Out!’

bestel voor € 8.95

Gerelateerd