10 juli 2019

In de negentig en remonstrant: Marietje van Winter

Geschreven door Joost Röselaers
400 jaar Foto: Allard Willemse In de negentig en remonstrant: Marietje van Winter

Marietje van Winter, 91 jaar oud, ontvangt mij in haar appartement in een pand uit de zeventiende eeuw in hartje Utrecht. Het gesprek voeren wij omringd door boeken. Veelal naslagwerk over de Middeleeuwen, de specialisatie van Marietje van Winter. Van 1980 tot 1988 was zij hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.

Marietje van Winter groeide op in Groningen. Het gezin was buitenkerkelijk, maar er werd wel catechisatie gevolgd bij Ds. Beek. Als student werd zij lid van de VCSB en leidde in dat kader vele kampen. Na haar verhuizing naar Utrecht werd zij lid van de vrijzinnige Leeuwenberggemeente, die in 2004 opging in de remonstrantse Geertekerk. Zij meldde zich aan als collectant. Dat heeft zij jaren gedaan, maar ze is nu nog alleen als reserve inzetbaar. Daarnaast is zij contactlid voor een aantal mensen in het centrum van Utrecht. De gemeenschap is van groot belang voor Marietje van Winter. Zij voelt zich thuis in de Geertekerk en geniet van de onderlinge contacten en persoonlijke aandacht.

Basisvertrouwen

En op zondag wordt haar geloof gevoed, door de Bijbelse verhalen en door de overdenkingen van de predikanten. Het geloof in God biedt haar een dekking in de rug. Dat valt verder niet uit te leggen, want woorden maken het armoediger. Het is een basisvertrouwen, waar Marietje van Winter niet zonder zou kunnen.

Over de toekomst van de mensheid maakt Marietje van Winter zich geen grote illusies, de wereldvrede is niet binnen handbereik. Al moeten we wel proberen om onze eigen zaken zo goed mogelijk op orde te houden, en om altijd oog te hebben voor de noden van de ander. Het geloof dat de zachte krachten uiteindelijk zullen overwinnen is en blijft een wenkend perspectief.

Het goed en en het kwade

De remonstrantse kerk heeft volgens Marietje van Winter toekomst, als zij blijft spreken over dit wenkend perspectief maar tegelijkertijd en bovenal realistisch blijft. Het is weinig zinvol om op te roepen tot wereldvrede, want de geschiedenis heeft ons geleerd dat dat niet haalbaar is. Er zitten altijd twee stemmen in ons, een goede en een kwade. In de overdenkingen worden de wereld en ons leven beschreven zoals het is, en in een tijd waarin alles innoverend en grensverleggend moet zijn geeft dat een zekere ontspanning en realiteitszin.

Dit artikel is eerder verschenen in de glossy Get Out

Glossy ‘Get Out’

Ter gelegenheid van ons 400-jarig jubileum brachten we een glossy uit met de titel ‘Get Out!’

bestel voor € 8.95

 

Over Joost Röselaers

Joost Röselaers

Joost Röselaers is remonstrants predikant

Gerelateerd