Wandel de vrede!

Wandel de vrede!
Datum 15 september 2018
Tijd 13:30 - 17:00 uur
Locatie Stadshuus Lochem

Van 15 t/m 23 september 2018 is het ook in Lochem Vredesweek 2018.
In opdracht van de Stichting Interkerkelijk Vredesberaad en van de Vereniging Vredesbeweging Pax Christi werkt PAX aan en staat zij voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. In Nederland organiseert PAX jaarlijks een Vredesweek in de maand september. Dit jaar van 15 t/m 23 september. Niet alleen op landelijk, maar ook op lokaal niveau. Iedereen kan zich aansluiten en in de vredesgedachte passende activiteiten organiseren. PAX ondersteunt daarbij.
Ook aan de gemeente Lochem gaat de Vredesweek niet voorbij. Veel geloofsgemeenschappen, maatschappelijke en culturele instanties en welzijnsorganisaties organiseren in de Vredesweek activiteiten. Dat doen zij ieder op hun eigen wijze vanuit hun eigen invalshoek. Maar, niet exclusief: iedereen is van harte welkom om de vrede mee te vieren! Vrede is immers van ons samen!

Een aantal lokale organisaties, waaronder onze Remonstrantse gemeente, is in overleg om de Vredesweek gezamenlijk te starten op zaterdagmiddag 15 september 2018. Vanuit het Stadshuus in Lochem kunnen bezoekers onder de noemer “Wandel de Vrede” die middag een route langs diverse locaties in en om Lochem afleggen. Op iedere locatie laat de betreffende instelling zien hoe zij met het thema Vrede omgaat. Bezoekers worden geprikkeld om zelf mee te doen en hun idee over vrede vorm te geven. Luisteren, verbinden en delen: ingrediënten voor vrede. De middag wordt gezamenlijk afgesloten in het Stadshuus.

Kom en doe mee op 15 september in Lochem.
De vredeswandeling start om 13.30 uur in het Stadhuus van Lochem. Er wordt daar begonnen met verhalen van diverse generaties. Daarna volgt de wandeling, instructies krijgt u ter plekke. Mocht u slecht ter been zijn dan is het toch mogelijk om mee te doen.
Diverse organisaties doen actief mee, ook wij als Remonstranten.
Wat zou het fijn zijn als we met een grote groep actief mee kunnen doen.

Agenda