Seniorengespreksgroep

Seniorengespreksgroep
Datum 25 september
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Emmastraat 10 Lochem

De kring Ouderen gaat onder de naam Seniorengespreksgroep verder en zal tweemaandelijks in de kerk samenkomen op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur. Belangstellenden wordt gevraagd zich bij Jo Nelisse te melden. E-mail jwnelisse@gmail.com

Data

De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 september. Vervolgens op 27 november, 29 januari, 25 maart en de slotsessie op 27 mei.

Programma

De eerste bijeenkomst zal een kennismakingsbijeenkomst zijn met Alexander Overdiep die zich bereid verklaarde om de gesprekskring dit seizoen te begeleiden. Hij wil graag de eerste bijeenkomst ook wensen van deelnemers vernemen en ook zelf een aantal suggesties doen voor de diverse thema’s. Voor menigeen zal hij bekend zijn als voorganger in een aantal kerkdiensten te Lochem.

Aanmelden kan tot 15 september a.s.

Agenda