Preek van de week

Preek van de week
Datum 2 oktober 2016
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Entree
gratis

Preek van de week: Freedom 2.
Na de succesvolle reeks ‘Preek van de week’ in de eerste drie maanden
van dit jaar geven de Remonstranten in het najaar hier een vervolg aan. Dan op basis
van ‘Pleidooi voor vrijheid’, het komende jaarthema van de
Remonstranten, met als uitgangspunt de ‘Four Freedoms’ van president
Roosevelt:
1. De eerste is de vrijheid van spreken en meningsuiting – overal in de
wereld;
2. De tweede is de vrijheid van elk persoon om god te aanbidden op zijn
eigen manier – overal in de wereld;
3. De derde is de vrijwaring van gebrek – die, vertaald binnen het kader
van de wereld, economische verstandhoudingen in de zin heeft die elk
land een gezond leven in vredestijd voor zijn inwoners verzekert – overal
in de wereld;
4. De vierde is de vrijwaring van vrees – die, vertaald binnen het kader
van de wereld, een wereldwijde reductie betekent van bewapening naar
zo’n punt en op zo’n grondige wijze, dat geen land in de gelegenheid zal
zijn een daad van fysieke agressie te plegen tegen welke buur dan ook –
overal in de wereld.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Four_Freedoms
Henk van den Berg zal op 2 oktober beginnen met Freedom 2 (vrijheid om God te
aanbidden)

Het schema voor de ‘preek van de week’ komend najaar (niet in Lochem) is:

16 oktober: Sigrid Coenradie met Freedom 3 (vrijwaring van
gebrek)

23 oktober: Marieke Fernhout met Freedom 4 (vrijwaring van vrees)

30 oktober: Lense Lijzen met Freedom 1 (vrijheid van
meningsuiting)

Agenda