Open monumentendag – Monumentenfair!

Open monumentendag – Monumentenfair!
Datum 10 september 2016
Tijd 10 - 17 uur
Entree
gratis

Open Monumentendag
Op 10 september is het Open Monumentendag. De officiële opening
daarvan in Lochem vindt dit jaar plaats in de Emmastraat op het pleintje
tussen onze kerk en de oude kruidenierswinkel.
In de kerk is een monumentenfair waar kunst, textiel en brocante
verkocht worden ten bate van het Onderhoudsfonds Kerkgebouw.
Daarnaast is een aantal oude foto’s en documenten van de kerk en de
omgeving ervan te zien. Het Historisch Genootschap zocht dit
beeldmateriaal al uit en wil helpen bij de realisatie van deze kleine
expositie. Een bijzonder aanbod!
Na de opening klinkt er veel muziek, ’s morgens van Herman Nossent,
piano en ’s middags treden tussen 14 en 15 uur leerlingen van de
Muzehof en het Muzecollectief Zutphen/Lochem op. Het wordt een
gevarieerd programma voor verschillende ensembles. Omstreeks 15.30
uur sluiten Christa Kelderman (blokfluit) en onze organist Jaap Bax de
muzikale bijdragen aan deze dag af. Velen van u hoorden dit
voortreffelijke duo al tijdens zondagse diensten.

Agenda