Dwarsgeloven: een introductie in Vrijzinnig Geloven

Dwarsgeloven: een introductie in Vrijzinnig Geloven
Datum
7 oktober 2017
Tijd
10:00 - 12:30 uur
Locatie
Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden
Entree
€15 voor 3x (leden en vrienden RLZ gratis)

De cursus “dwarsgeloven” biedt u de mogelijkheid zich te oriënteren op de vraag of (christelijk) geloof (nog? – opnieuw?) iets voor u betekent.
De cursus staat open, zowel voor mensen met een van huis uit christelijke opvoeding (RK- of protestantse kerk) als voor mensen met een blikrichting op andere vormen van spiritualiteit.
We werken vanuit een vrijzinnig benadering. Uitgangspunt is de vrijheid van ieder mens om te geloven wat hij of zij wil.

De cursus omvat drie zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Eerste bijeenkomst: inleiding op basisbegrippen (religie, godsdienst, spiritualiteit, de sociologische functies van religie), verkenning van ons “mensbeeld”, kennismaking met elkaar en inventarisatie van vragen.

Het cursusmateriaal wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Data: 7-10-2017, 21-10-2017, 18-11-2017
Cursusleider en contactpersoon: ds. Henk van den Berg, 06 12900469, henk@deheerlykheit.nl

Agenda