Dwarsgeloven: een introductie in Vrijzinnig Geloven

Dwarsgeloven: een introductie in Vrijzinnig Geloven
Datum
18 november 2017
Tijd
10:00 - 12:30 uur
Locatie
Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vordene
Entree
€15 voor 3x (leden en vrienden RLZ gratis)

De cursus “dwarsgeloven” biedt u de mogelijkheid zich te oriënteren op de vraag of (christelijk) geloof (nog? – opnieuw?) iets voor u betekent.
De cursus staat open, zowel voor mensen met een van huis uit christelijke opvoeding (RK- of protestantse kerk) als voor mensen met een blikrichting op andere vormen van spiritualiteit.
We werken vanuit een vrijzinnig benadering. Uitgangspunt is de vrijheid van ieder mens om te geloven wat hij of zij wil.

De cursus omvat drie zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Derde bijeenkomst: inleiding op de verschillende wegen tot verbreding en verdieping van de eigen spiritualiteit: het denken + het leren; het mediteren + de mystiek; het ontmoeten + de dienst; het vieren + het ritueel. Hoe ontwikkel ik (alleen of met anderen) mijn eigen spiritualiteit.

Het cursusmateriaal wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Data: 23-9-2017, 21-10-2017, 18-11-2017
Cursusleider en contactpersoon: ds. Henk van den Berg, 06 12900469, henk@deheerlykheit.nl

Agenda