Gesprekskring Zutphen

Gesprekskring Zutphen
Datum 7 maart
Tijd 10:00 - 12:00 uur
Locatie in Zutphen bij iemand thuis

Gesprekskringen worden drie maal in het najaar en drie maal in het voorjaar gehouden.
Het is een gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en om elkaar op een verdiepende manier te leren kennen.

We lezen delen uit Jonathans Sacks, verbond en dialoog: Genesis.

Gespreksleiding is in handen van Alleke Wieringa.

Contact: ds. Alleke Wieringa, alwieringa@icloud.com

Agenda