Gesprekskring Lochem

Gesprekskring Lochem
Datum 15 februari
Tijd 10:15 - 12:00 uur

Gesprekskringen worden drie maal in het najaar en drie maal in het voorjaar gehouden.
Het is een gelegenheid om andere mensen te ontmoeten en om elkaar op een verdiepende manier te leren kennen.

We lezen delen uit Jonathans Sacks, verbond en dialoog: Genesis.

Gespreksleiding is in handen van Alleke Wieringa.

Contact: ds. Alleke Wieringa, alwieringa@icloud.com

Agenda