Praktische informatie

Kerkgebouw Lochem

Emmastraat 10
Huisbewaarder: A. Jimmink, tel. 0573 – 25 38 14

Predikant

Onze interim-predikant is:

mw. ds. Claartje Slootmans
tel. 06 – 51 31 36 21

 

 

 

 

Geestelijk verzorger

Onze interim-geestelijk verzorger is:
mw. Maria Schotman-Harmsen
e-mail: mariaschotman@gmail.com

 

 

 

Vernieuwingspredikant

Deze functie is vacant.


Organist

Dhr. J. Bax, tel. 0548 – 36 27 44


Kerkenraad (dagelijks bestuur)

Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature
e-mail Remonstranten Lochem-Zutphen
Penningmeester : Dhr. J.W. Nelisse (Jo)
Pillinkpad 14, 7241 EZ Lochem, tel. 0573 – 45 98 11

Werkgroep Pastoraat

Mevr. R. Hulsinga (meldpunt Lochem), tel. 0573 – 44 12 16
Mevr. H.G. Spaargaren (meldpunt Zutphen), tel. 0575 – 52 71 47

Ledenadministratie

Dhr. P. Zevenhuijzen, bereikbaar via de e-mail

Financiële administratie

Penningmeester zie Kerkenraad
Rekeningnummer: NL79 INGB 0000 952302 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen, te Lochem.

Fonds Kerkgebouw

Rekeningnummer: NL 98 INGB 0004 284880; t.n.v. Fonds Kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen, te Lochem. Ten bate van het onderhoudsfonds van het kerkgebouw is er na de diensten een verkooptafel met wijn, boeken, pennen en cadeau-artikelen.

Taxidienst

Een aantal leden is bereid om u op te halen voor de kerkdiensten en weer thuis te brengen. U kunt hen zelf bellen. Graag uiterlijk zaterdag voor de dienst. De planning per dienst vindt u steeds in de laatste nieuwsbrief.

Dolf Eshuis (0575 – 55 36 95)
Carolyn van Weerd (0575 – 51 71 22)
Gonnie Spaargaren (0575 – 52 71 47)
Anke Henny (0573 – 25 36 38)
Hajo Kruyff (0573 – 45 97 23)

Wilt u ook mee doen met de taxidienst? Graag! Neem contact met ons op.


Websites

Landelijk website Remonstrantse Broederschap: www.remonstranten.nl
Website Rem. Gem. Lochem/Zutphen:  lochem-zutphen.remonstranten.nl
Tijdens de diensten en activiteiten worden met enige regelmaat foto’s gemaakt, die zowel op de website als in de nieuwsbrief gebruikt kunnen worden. Hebt u overwegend bezwaar tegen uw eventuele herkenbaarheid op een foto, neem dan contact op met de webmaster.

Bewaren

Bewaren