Praktische informatie

Kerkgebouw Lochem

Emmastraat 10
Huisbewaarder: A. Jimmink, tel. 0573 – 25 38 14

Predikant

Onze interim-predikant is:

ds. Claartje Slootmans
tel. 06 – 51 31 36 21

 

 

 

 

Geestelijk verzorger

Onze interim-geestelijk verzorger is:
Maria Schotman-Harmsen
e-mail: mariaschotman@gmail.com

 

 

 

Organist
Jaap Bax, tel. 0548 – 36 27 44

 


Interim kerkenraad (dagelijks bestuur)

Nan Pluymackers (Voorzitter) tel.06-53399990

Jo Nelisse (penningmeester)
Pillinkpad 14, 7241 EZ Lochem, tel. 0573 – 45 98 11
Jaap Bax tel. 0548 – 36 27 44
Rob de Vries
Marianne Weenink (secretaris) tel. 06-15893143
e-mail Remonstranten Lochem-Zutphen

Werkgroep Pastoraat
 Gonnie Spaargaren (meldpunt Zutphen), tel. 0575 – 52 71 47

Ledenadministratie
 Piet Zevenhuijzen, bereikbaar via de e-mail

Financiële administratie
Penningmeester zie Kerkenraad
Rekeningnummer: NL79 INGB 0000 952302 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen, te Lochem.

Fonds Kerkgebouw
Rekeningnummer: NL 98 INGB 0004 284880; t.n.v. Fonds Kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen, te Lochem. Ten bate van het onderhoudsfonds van het kerkgebouw is er na de diensten een verkooptafel met wijn, boeken, pennen en cadeau-artikelen.

Taxidienst
Een aantal leden is bereid om u op te halen voor de kerkdiensten en weer thuis te brengen. U kunt hen zelf bellen. Graag uiterlijk zaterdag voor de dienst. De planning per dienst vindt u op deze website en in de laatste e-nieuwsbrief.

Dolf Eshuis (0575 – 55 36 95)
Carolyn van Weerd (0575 – 51 71 22)
Gonnie Spaargaren (0575 – 52 71 47)
Anke Henny (0573 – 25 36 38)
Hajo Kruyff (0573 – 45 97 23)

Wilt u ook mee doen met de taxidienst? Graag! Neem contact met ons op.

Websites
Landelijk website Remonstrantse Broederschap: www.remonstranten.nl
Website Rem. Gem. Lochem/Zutphen:  lochem-zutphen.remonstranten.nl

Tijdens de diensten en activiteiten worden met enige regelmaat foto’s gemaakt, die zowel op de website als in de nieuwsbrief gebruikt kunnen worden. Hebt u overwegend bezwaar tegen uw eventuele herkenbaarheid op een foto, neem dan contact op met de webmaster.