Kinderkring

Wij zoeken een nieuwe begeleider voor de Kinder- en Pizzakring! I.v.m het vertrek van de vorige begeleider is het momenteel niet mogelijk de kinderkring aan te bieden.

Elke 1e zondag van de maand en in de periode voor kerst en pasen is er Kinderkring, voor alle kindekidkren tot 12 jaar. Iemand begeleidt deze groep met een verhaal en vaak maken we samen iets leuks. Tijdens het begin en einde van de kerkdienst zijn we in de ‘grote-mensen-kerk’, na het eerste lied gaan we met onze eigen kaars naar de Arminiuskamer voor ons eigen programma. Tijdens de kinderkring wordt gecollecteerd een kinderen aansprekend doel. Voor de allerkleinsten is de 1e zondag van de maand ook iemand beschikbaar die tijdens de gehele dienst op uw kind kan letten. In de zomervakantieperiode is er geen kinderkring.

kk010215Collectedoel kinderkring
Voor de kinderen van de kinderkring is een eigen collectedoel, n.l. KidsRights. KidsRights komt op voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld en zet zich in om kinderrechten te promoten en te ondersteunen, zoals beschreven in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarbij ziet KidsRights de kinderen zelf als ‘changemakers’.