Kerkdiensten

Corona en kerkdiensten

Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er een kerkdienst aan de Emmastraat om 10:30 uur. Rond de christelijke hoogtijdagen zijn er meerdere kerkdiensten. Na afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid onder het genot van koffie of thee na te praten.

Kerkdiensten 2020 Remonstranten Lochem – Zutphen

Vanaf zondag 5 juli 2020: Herstart ‘fysieke’ kerkdiensten kerkgebouw Emmastraat Lochem

De volgende dienst in ons gebouw is op zondag 6 september.  Ds. Claartje Slootmans hoopt daarin voor te gaan. Mensen, die deze dienst willen bezoeken, kunnen zich ook weer vooraf aanmelden. Dit kan per mail bij Marianne Weenink: m.c.weeninkalink@live.nl En helaas, vol is vol.

Gang van zaken bij anderhalvemeterkerkdienst

Wilt u een dienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:

Mensen, die deze dienst willen bezoeken, moeten zich voor deze zondag vooraf aanmelden. Dit kan per mail bij Marianne Weenink: m.c.weeninkalink@live.nl

Het kan zijn, dat alle plaatsen dan al vergeven zijn, want er zijn er maar maximaal 25.

 

Dienst op zondag in het nieuwe normaal

Het kerkgebouw is vanaf 10.15 uur open. Kom beslist niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure.

Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.

Ieder is verplicht bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

Daarna meteen doorlopen naar de kerkzaal. Keuken, garderobe en koffieruimte zijn niet toegankelijk. Jassen e.d. indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk. Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken.

Bij binnenkomst in de kerkzaal direct rechts aanhouden naar kaarsentafel en daarna bloemenkaart tekenen. Daarna wordt een zitplaats toegewezen met daarop aanwezig een papieren liturgie. De in de kerk aanwezige liedboeken zijn niet beschikbaar voor gebruik. Papieren liturgie na afloop mee naar huis nemen en niet in de kerk achterlaten.

Gezinsleden (pastorale eenheden) mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is tot bezoekers naast, voor en achter.

In de dienst is geen gemeentezang mogelijk. Er is ook geen collecte. Bezoekers wordt gevraagd per bank/giro aan de collecte deel te nemen. Na afloop is ook geen koffiedrinken mogelijk.

De kerkzaal wordt via de zijuitgang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand. Uiteraard is handen schudden niet toegestaan. Een (hand)gebaar, glimlach e.d. is de begroeting in het nieuwe normaal.

Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden in de publieke ruimte ter naleving van de regels.

Planning kerkdiensten tot en met december 2020  (onder voorbehoud)

23-8 Werkgroep Raad van Kerken Oecumenische viering 10 uur: digitale viering vanuit de Gudula kerk Lochem (zie agenda)
6-9 Claartje Slootmans Startzondag
20-9 Hans Noordeman
4-10 Henk van den Berg
18-10 Claartje Slootmans
25-10 Werkgroep Raad van Kerken Oecumenische viering 10 uur
31-10 Claartje Slootmans Gedachteniszondag Witte Kerk Lochem met opnamegelegenheid voor kerkdienst gemist
15-11 Henk van den Berg
29-11 Nicoline Swen 1e advent
6-12 Intrededienst Ds. Alleke Wieringa 2e advent
13-12 Sigrid Coenradie 3e advent
20-12 Claartje Slootmans 4e advent
25-12 Alleke Wieringa Kerstmis

Afhankelijk van de dan geldende regelgeving wordt het protocol kerkbezoek al dan niet aangepast.

Vervoer

Heeft u vervoer nodig om een kerkdienst te kunnen bezoeken?
Onze gemeente bood in het ‘oude normaal’ een taxidienst aan. Het corona-advies is om op dit moment zo min mogelijk een auto te delen met iemand, die niet tot uw huishouden behoort. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we onze taxiservice dan ook tot nader order gestopt.

Voor de regeling zonder corona-maatregelen vindt u meer informatie over onze taxi-service in de Wiki bij de Praktische informatie.