Kerkdiensten

Corona en kerkdiensten

Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er een kerkdienst aan de Emmastraat om 10:30 uur. Rond de christelijke hoogtijdagen zijn er meerdere kerkdiensten. Na afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid onder het genot van koffie of thee na te praten.

Kerkdiensten 2021 Remonstranten Lochem – Zutphen

Met de start van 2021 zijn we helaas weer aangewezen op online diensten. Op de agenda vindt u de planning en de hyperlink van de te houden diensten terug.
Voorlopig heeft de kerkenraad samen met ds. Alleke Wieringa besloten om ook op de zondagen 31-01 en 14-02, wanneer er normaal gesproken geen dienst zou zijn, een korte meditatie ter bemoediging en verbinding met elkaar uit te zenden. Al naar gelang de maatregelen rondom Covid-19 wordt er daarna verder gekeken naar mogelijkheden met betrekking tot het houden van kerkdiensten en gemeente activiteiten.

 

Gang van zaken bij de kerkdienst met anderhalve meter afstand.

Wilt u een dienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:

Mensen, die deze dienst willen bezoeken, moeten zich voor deze zondag vooraf aanmelden. Dit kan per mail bij Marianne Weenink: m.c.weeninkalink@live.nl

Het kan zijn, dat alle plaatsen dan al vergeven zijn, want er zijn er maar maximaal 28.

Het kerkgebouw is vanaf 10.15 uur open. Kom beslist niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure.

Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.

Mondkapjes zijn, in openbare gelegenheden en ook bij binnenkomst van de kerk, verplicht.

Ieder wordt gevraagd bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

In de koffieruimte is er gelegengheid om een kaarsje aan te steken en op de balie de bloemenkaart te tekenen.

Daarna meteen doorlopen naar de kerkzaal. Garderobe is buiten gebruik. Jassen e.d. indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk. Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken.

Bij binnenkomst in de kerkzaal direct rechts aanhouden. Daar wordt u een zitplaats toegewezen met daarop aanwezig een papieren liturgie. De in de kerk aanwezige liedboeken worden voorlopig niet gebruikt. U wordt verzocht de papieren liturgie na afloop mee naar huis nemen en niet in de kerk achterlaten.

Gezinsleden (pastorale eenheden) mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is tot bezoekers naast, voor en achter elkaar. Als u op uw plaats zit, mag het mondkapje af. Alleen bij het gaan lopen in de kerkruimte, zijn de mondmaskers weer verplicht.

In de dienst is geen gemeentezang mogelijk. Er is ook geen collecte. Bezoekers wordt gevraagd per bank/giro aan de collecte deel te nemen. Na afloop is er geen koffiedrinken mogelijk.

De kerkzaal wordt via de zijuitgang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand. Uiteraard is handen schudden niet toegestaan. Een (hand)gebaar, glimlach e.d. is voorlopig onze begroeting.

Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden in de publieke ruimte ter naleving van de regels.