Kerkdiensten

Corona en kerkdiensten

Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er een kerkdienst aan de Emmastraat om 10:30 uur. Rond de christelijke hoogtijdagen zijn er meerdere kerkdiensten. Na afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid onder het genot van koffie of thee na te praten.

Kerkdiensten 2021 Remonstranten Lochem – Zutphen

Met de start van 2021 zijn we helaas weer aangewezen op online diensten. Op de agenda vindt u de planning en de hyperlink van de te houden diensten terug.
Voorlopig heeft de kerkenraad samen met ds. Alleke Wieringa besloten om ook op de zondagen 31-01 en 14-02, wanneer er normaal gesproken geen dienst zou zijn, een korte meditatie ter bemoediging en verbinding met elkaar uit te zenden. Al naar gelang de maatregelen rondom Covid-19 wordt er daarna verder gekeken naar mogelijkheden met betrekking tot het houden van kerkdiensten en gemeente activiteiten.

Vanaf 5 september is het weer mogelijk ook fysieke kerkdiensten bij te wonen. De Coronamaatregelen, zoals u deze hieronder leest, blijven nog wel van toepassing. Ook blijven de diensten ook terug te kijken op kerkdienstgemist.nl

 

Gang van zaken bij de kerkdienst met anderhalve meter afstand.

Wilt u een dienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:

Mensen, die deze dienst willen bezoeken, moeten zich voor deze zondag vooraf aanmelden. Dit kan per mail bij Marianne Weenink: m.c.weeninkalink@live.nl

Het kerkgebouw is vanaf 10.15 uur open. Kom niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure.

Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.

Ieder wordt gevraagd bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

In de kerk is de looprichting rechtsaf naar de tafel met de kaarsen en dan langs de stoelen, waarbij u voorbij de laatste stoel een plaats kan zoeken en hier ook blijft zitten. Op de zitplaatsen ligt een papieren liturgie.

U wordt verzocht de papieren liturgie na afloop mee naar huis nemen en niet in de kerk achterlaten.

Gezinsleden (pastorale eenheden) mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is tot bezoekers naast, voor en achter elkaar.

We mogen weer zingen met elkaar. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken, gedeeltelijk in onze aangepaste koffieruimte en gedeeltelijk in de kerkzaal! Gunt u elkaar de ruimte om hier naartoe te gaan en blijft u zoveel mogelijk op uw plaats zitten. De koffie wordt u gebracht.

Hierbij geldt, dat u allen zelf verantwoordelijk blijft en dat deze regels kunnen worden veranderd bij het bijstellen van de algemeen geldende Coronaregels.