Diaconie

Collectedoelen 

DiaconieTijdens de kerkdiensten wordt gecollecteerd voor diverse diaconale doelen. Deze worden mondeling in de dienst aangekondigd en jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Door bijdragen – vanuit de gemeente gedragen diaconaat – is het mogelijk een gedeelte van een individuele hulpvraag te verlenen.

Daarnaast neemt de diaconie deel aan de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken (SHLK).  De Stichting helpt financieel bij individuele hulpvragen van bewoners in oud Lochem, Laren en Barchem al dan niet aangesloten bij een kerk.

Voor al deze collectedoelen geldt:
Uw gift kunt u overmaken aan de penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen te Lochem op bankrekeningnr. NL79 INGB 0000 9523 02 onder vermelding Diaconie + doel.


Diaconale Commissie

Anke Henny (lid)
Marian van Valderen (lid)
e-mail remonstrantse kerk: rstranta@live.nl