Corona protocol

Gang van zaken bij anderhalvemeterkerkdienst

Wilt u een dienst bijwonen dan geldt het volgende protocol:
Mensen, die de dienst op 5 juli willen bezoeken, moeten zich voor deze zondag vooraf aanmelden. Dit kan per mail tot 19 juni bij Marianne Weenink: m.c.weeninkalink@live.nl of telefonisch op 12 juni van 19.00-21.00 uur op nummer 06 – 15893143

Dienst op zondag in het nieuwe normaal

Het kerkgebouw is vanaf 10.15 uur open. Kom beslist niet op het laatste moment gelet op de toelatingsprocedure.
Bij binnenkomst wordt de vraag gesteld of er gezondheidsklachten zijn. Iedereen maakt zelf de afweging of deelname aan een kerkdienst verantwoord is.
Ieder is verplicht bij binnenkomst de handen te desinfecteren. Bij de deur is desinfecterend materiaal beschikbaar.

Daarna meteen doorlopen naar de kerkzaal. Keuken, garderobe en koffieruimte zijn niet toegankelijk. Jassen e.d. indien gewenst uittrekken bij de zitplaats in de kerk. Toiletbezoek graag zo beperkt mogelijk. Na toiletbezoek het aanwezige desinfecterende materiaal gebruiken.

Bij binnenkomst in de kerkzaal direct rechts aanhouden naar kaarsentafel en daarna bloemenkaart tekenen. Daarna wordt een zitplaats toegewezen met daarop aanwezig een papieren liturgie. De in de kerk aanwezige liedboeken zijn niet beschikbaar voor gebruik. Papieren liturgie na afloop mee naar huis nemen en niet in de kerk achterlaten.

Gezinsleden (pastorale eenheden) mogen naast elkaar zitten. Alle overige bezoekers zitten apart, zodanig dat er steeds anderhalve meter afstand is tot bezoekers naast, voor en achter.
In de dienst is geen gemeentezang mogelijk. Er is ook geen collecte. Bezoekers wordt gevraagd per bank/giro aan de collecte deel te nemen. Na afloop is ook geen koffiedrinken mogelijk.

De kerkzaal wordt via de zijuitgang verlaten. Ook hier weer op anderhalve meter afstand. Uiteraard is handen schudden niet toegestaan. Een (hand)gebaar, glimlach e.d. is de begroeting in het nieuwe normaal.
Het is ook buiten de kerk de bedoeling dat er afstand wordt gehouden in de publieke ruimte ter naleving van de regels.

Afhankelijk van de dan geldende regelgeving wordt het protocol kerkbezoek al dan niet aangepast.