Beleidsplan 2015-2017

Een enerverende, vernieuwende kerk vraagt om denkkracht voor de toekomst. Wij schreven onze gedachten en plannen op in het beleidsplan 2015-2017, dat voorjaar 2015 is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Daarna zijn diverse uitwerkingen door werkgroepen en commissies gedaan. Deze zijn als bijlage bij het plan opgenomen. Reacties aan de kerkenraad zijn van harte welkom!

Een opvolgend beleidsplan 2017-2019 is in ontwikkeling.