17 maart 2020

Coronavirus en toch in verbinding blijven

Ongekende tijden vragen om ongekende maatregelen. Alle activiteiten van onze gemeente
zijn in elk geval t/m 6 april geannuleerd. Er is dus op Palmzondag geen kerkdienst in Lochem.

Kerkdiensten digitaal

Zoals al eerder gemeld: u hoeft het niet helemaal zonder kerkdienst te doen.

Zo was er afgelopen zondagochtend een kerkdienst van ds Tjaard Barnard te horen en te zien vanuit Rotterdam, en hoort u op zondag 22 maart Rachelle van Andel uit Eindhoven. Op 29 maart volgt nog een dienst met ds Joost Röselaers vanuit Amsterdam en is ds. Claartje Kruijff te
horen op 5 april vanuit Bussum.

Over de situatie na 6 april is nog niets te melden. Houdt u dus de Nieuwsbrief en de website in de gaten. De link naar de genoemde diensten vindt u hier.

Met elkaar verbonden blijven

We zijn ons ervan bewust dat deze situatie voor sommigen onder ons heel naar is. Maar het
is belangrijk dat we blijven zoeken naar onderlinge verbinding. Bezoek bij kwetsbare mensen
wordt ontraden, maar via de telefoon kunnen we elkaar wel bereiken, zodat het leven niet
heel stil hoeft te worden. Als u zich eenzaam voelt, aarzel dan niet om de telefoon te
pakken.

Contact

U kunt de contactpersonen bellen of gewoon elkaar een steuntje in de rug geven.

Mieke Hengeveld is voor leden en vrienden uit de regio Lochem (en daar buiten) te bereiken
via telefoonnummer 0573 – 45 98 16.

Leden en vrienden uit de regio Zutphen kunnen bellen met Gonnie Spaargaren,
telefoonnummer (0575 – 527 147).

Ook met Maria Schotman (telefoonnummer 06 – 44 33 85 22) kan voor een pastoraal gesprek contact
worden opgenomen.

Blijf in ieder geval niet in eenzaamheid tobben.
We wensen u veel sterkte de komende tijd en vooral gezondheid.

Hartelijke groet,
Uw interim-kerkenraad

Gerelateerd